Skip to content

Våre samarbeidspartnere

sandnes-musikkrad-samarbeidspartner
LokaleTing-2048-med-tekst-transparent

Våre sentrumspartnere

Sandnes sentrumsforening er også støttet av sentrumspartnere som ønsker å bidra til at Sandnes er en attraktiv by for innbyggere og tilreisende.
Sandnes Sentrum AS ønsker å være den sentrale private aktøren for videreutvikling av Sandnes sentrum som en unik markedsplass og næringsadresse i regionen.

Sentrale områder for utvikling av et attraktivt og framtidsrettet sentrum vil være:
– Attraktiv handel som den største potensielle utviklingsdriveren i sentrum.
– Bygging av” merkevare Sandnes”.
– Gode rammebetingelser og tilrettelegging for utvikling i sentrum.
– Trekke nye bedrifter med kompetansearbeidsplasser til sentrum
– Utvikle eksisterende og nye konsepter for aktiviteter og arrangementer.
– Kreativ og kulturbasert næringsvirksomhet og aktivitet i sentrum.

Med disse fokus og arbeidsområder ønsker Sandnes Sentrum AS å være en pådriver for en helhetlig og attraktiv utvikling i sentrum. Gjennom vår virksomhet vil Sandnes Sentrum AS bidra til å øke verdiskapingen i sentrum, slik at det skapes grunnlag for investering og vekst.

For å lykkes med denne strategien er det behov for å arbeide målrettet og langsiktig. Og det er behov for å bygge opp erfaring og kompetanse til både å levere innspill og premisser, være pådriver og kunne gjennomføre prosjekter og aktiviteter som utvikler sentrum. Intensjonen til våre sentrumspartnere er å bidra til å utvikle et attraktivt sentrum i Sandnes.

Back To Top