Skip to content

Som medlem hos oss er det flere fordeler:
– Være endel av et stort felleskap der vi jobber sammen for sentrum
– Deres informasjon på vår nettside
– Dere kan ta i mot Sandnes sentrums sitt gavekort
– Fordelskort-ordning for ansatte i sentrum
– Få informasjon om våre aktiviteter og arrangementer

Vi arrangerer flere arrangementer i løpet av et år, våre medlemmer er viktig for å kunne gjøre dette, dette er noen av dem:
Kremmermarked
Sandnesugå
Bonden i sentrum
Byfest
Vinterland

Sandnes sentrum AS er også ansvarlig for å pynte i Langgata og henge opp/ta ned vinterlys.

Fellesskapet er organisert som et aksjeselskap. Hvert «medlem» må tegne minimum en aksje hver. Dette gir rett til å stemme ved votering på medlemsmøter og generalforsamling. Aksjens pålydende er kr 250,-.
Markedsbidrag fra den enkelte:
Butikker betaler ifht. omsetning.
Huseiere betaler ifht. utleieareal i 1. og 2. etg.
Andre næringsdrivende er inndelt i kategorier som f.eks. serveringssted, tjenesteytende næring, hotell, bank og kjøpesenter. Disse betaler et fast årlig markedsbidrag.

  Bli medlem av Sandnes Sentrum

  Navn & Etternavn:*

  E-post:*

  Telefon:*

  Butikk, restaurant, annen næring eller huseier? Send oss din informasjon :*

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top