Skip to content

Sandnes Sentrum AS ble stiftet 15.08.1991

Sandnes sentrum AS er sentrumsforeningen i Sandnes, som har et hovedmål om at Sandnes sentrum skal være det foretrukne stedet for handel og opplevelse i regionen. Vi skal være den sentrale private aktøren for videreutvikling av Sandnes sentrum som en unik markedsplass og næringsadresse i regionen.
Sentrumsforeningen består av 3 kjøpesentre med butikkene der, butikker og andre næringsdrivende i sentrum, samt huseiere.
Sandnes sentrumsforening er også støttet av 12 sentrumspartnere og Sandnes kommune.
Sandnes sentrum jobber med å øke aktivitet i sentrum og at det skal være en levende og spennende by med handel og næring. Sandnes sentrum vil at innbyggerne i Sandnes skal få et best mulig tilbud i byen, at turister skal ønske å komme til Sandnes og at det er attraktivt for utbyggere og næringsdrivende å investere i Sandnes.
Våre hovedoppgaver består i aktiviteter og markedsføring av byen. Sandnes sentrum er også et bindeledd mellom flere aktører i byen og jobber aktivt med byutvikling.
Vi ønsker å utvikle handel i Langgata og sentrum, samt bidra til økt næringsutvikling i Sandnes.

Fellesskapet er organisert som et aksjeselskap. Hvert «medlem» må tegne minimum en aksje hver. Dette gir rett til å stemme ved votering på medlemsmøter og generalforsamling. Aksjens pålydende er kr 250,-.

Markedsbidrag fra den enkelte:
Butikker betaler ifht. omsetning.
Huseiere betaler ifht. utleieareal i 1. og 2. etg.
Andre næringsdrivende er inndelt i kategorier som f.eks. serveringssted, tjenesteytende næring, hotell, bank og kjøpesenter. Disse betaler et fast årlig markedsbidrag

Du finner vårt kontor i Langgt. 41, vi har åpent 10.00-15.00 Mandag-Fredag

Back To Top