Skip to content

Sandnes sentrum AS fikk i går tilkjent kr 1,5 millioner til konseptet Vinterland i sentrum. Det var utvalg for kultur næring og innovasjon som behandlet administrasjonens innstilling.

Rådmann redegjør i sakspapirene for begrunnelsen for innstillingen til Sandnes sentrum AS.

Sandnes sentrum AS er takknemlige og glade for at kommunen ser potensialet i et prosjekt vi selv har stor tro på. Vinterland konseptet er viktig for å stimulere lokalt næringsliv, bidra sentrumsutvikling og øke trivsel i Sandnes sentrum. Vinterlysene i Langgata er en attraksjon i seg selv allerede, og dette vil ytterligere styrke Sandnes som vinterby, og sentrums attraktivitet for besøkende. Vi vil også takke Sandnes sparebank, Sandnesposten, Amfi Vågen, Bystasjonen og Elveparken Sandnes son har vært med å bidra til at vi fikk mulighet for å søke.

Støtten til Sandnes Sentrum AS ses i lys av effekten Nye Ruten og Rådhusplassen allerede har gitt byen, med en ny gruppe brukere av familier, barn, ungdommer som nå bruker sentrum på en ny måte. Rådmannens anbefaling av tildeling og fordeling av midler vektlegger å styrke sentrumssatsingen ytterligere for å fortsette den positive utviklingen med et aktivt og bærekraftig sentrum. Vinterlandkonseptet vil skape trivsel og bidra til ytterligere sentrumsutvikling. Etablering av et vinterlandkonsept må hensynta Covid 19 i forhold til gjeldende smittevernregler og gjennomføring av tiltak. Rådmannen ser for seg en gradvis utvikling av konseptet i forhold til ferdigstilling av Ruten parken samt Covid 19.

Disse gir deg Vinterland i sentrum:

sandnes-sparebank-gavefond-logo
samarbeid-bystasjonen
samarbeid-amfi-vagen
Sandnes Kommne - Samarbeidspartner logo
samarbeid-sandnes-sentrum
Back To Top